Cookies and Privacy Policy

Vi på Visuella fabriken (en del av Enfo) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på vår hemsida. Vår policy ger dig en tydlig bild över dina rättigheter samt våra skyldigheter gentemot dig som besökare.

Visuella fabriken Privacy Policy

På Visuella fabriken är vi måna om att du ska få den bästa möjliga upplevelsen på vår webbplats. Därför använder vi oss av cookies och lagrar även de personuppgifter som du ger ditt samtycke till. Vi är alltid helt öppna med hur vi hanterar den information som vi samlar in om dig som besöker vår hemsida.

Vår behandling av dina personuppgifter har sin legala grund i samtycke från dig som besöker vår webbplats. Denna policy innehåller information om vad vi behandlar för information samt hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och cookies som inhämtas på vår webbplats. Vår policy ger dig en tydlig bild över dina rättigheter samt våra skyldigheter gentemot dig, som besökare.

Personuppgiftsansvarig

Vi på Visuella fabriken är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter på vår hemsida. Att vara personuppgiftsansvarig innebär att vi måste se till att du som besökare:

Är medveten om att vi samlar in dina personuppgifter, hur vi gör detta samt varför. Aktivt kan godkänna eller neka till behandling och lagring av dina personuppgifter. Vi behandlar inte dina personuppgifter utan ditt medgivande. Har möjlighet att uppdatera dina uppgifter genom att bland annat meddela vart du ska vända dig. Om uppgifterna inte längre behövs för att behandla pågående köp, leverans eller betalning kan ni använda dig av rätten att bli glömd. Det innebär att vi måste radera all information som går att koppla till dig som person ur samtliga våra system, om du begär detta. Tänk då på att vi inte längre kan göra hjälpa er med eventuell reklamation. Kan begära att få ut alla personuppgifter som vi har lagrat om dig. Kan lita på att vi tar väl hand om dina personuppgifter och att vi inte lämnar ut dessa till tredje part utan att du informeras innan och uttryckligen godkänt att detta sker. 

Vilka personuppgifter lagrar Visuella fabriken (en del av Enfo)

All information som kan identifiera dig som person räknas till begreppet personuppgifter och det innebär bland annat; namn, adress, e-post, personnummer, telefonnummer osv. Förutom dessa relativt vanliga och självklara uppgifter finns även cookies som lagras på din dator för att personalisera och förbättra din besöksupplevelse på vår webbplats. Syftet med dessa cookies är att samla information om hur du som besökare använder vår webbplats för att vi ska kunna erbjuda dig ett anpassat och relevant innehåll framöver.

När lagrar Visuella fabriken dina personuppgifter och cookies?

När du besöker Visuella fabrikens webbsida som identifierad kund, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer/organisationsnummer.

Varför behöver vi din information? 

För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp. Det köpeavtal som vi har ingått med er utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot er, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning och få betalt.

För att kunna hantera kundtjänstärenden. Det är Visuella fabrikens berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål relaterade till våra produkter.

För att kunna skicka generell marknadsföring och personlig direktmarknadsföring via e-post, sms, post eller sociala medier.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. ge dig erbjudanden om produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av

Vilka cookies använder vi?

För att kunna ge dig en bra upplevelse i din digitala resa på vår webbplats använder vi HubSpot som är en av marknadens absolut bästa system för Inbound Marketing och Marketing Automation. Cookies är en del av denna marknadsföring.

Cookies är små textfiler som sparas i datorns webbläsare när du besöker en webbplats och dessa kan vid senare besök även hämtas från webbläsaren för olika typer av tillämpningar. Vår webbplats använder sig av cookies för följande tillämpningar:

·        Analys av hur webbplatsen används av dig som besökare

·        Anpassning av webbplatsens innehåll utifrån hur du som besökare använder dig av sidan

·        Anpassning av annonsering på olika mediekanaler utifrån hur webbplatsens besökare använder sig av den

Vi använder oss av både första- och tredjepartscookies. Om du som besökare inte vill att cookies från denna webbplats sparas i din webbläsare är det möjligt att delvis eller helt stänga av sparandet av cookies. Det är också möjligt att ta bort icke önskade cookies efter att de sparats. Båda dessa åtgärder görs i webbläsarens inställningar och genomförandet skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du som besökare använder dig av.

Använd webbläsarens hjälpfunktion eller läs mer på  www.minacookies.se/allt-om-cookies/cookiehantering... för utförligare information om hur detta görs i den webbläsare som just du använder.

Att ta bort cookies kan dock ha en del konsekvenser för din besöksupplevelse på webbplatsen, delar av webbplatsen kan bli mindre användbara om du väljer att inte spara, eller ta bort redan sparade, cookies. Läs mer på  www.minacookies.se för mer fördjupad information om vad cookies är, hur de fungerar, vad de används till och hur du som besökare gör för att neka eller återkalla samtycke till användning av cookies.

Om du som besökare har specifika frågor om hur cookies används på just den här webbplatsen är du välkommen att kontakta oss på info@visuellafabriken.se

Hur länge lagrar vi personuppgifter och cookies?

Vi sparar dina personuppgifter och cookies så länge vi har ditt medgivande och uppgifterna behövs för ändamålet.

Ditt medgivande behövs!

Vi behandlar dina personuppgifter och cookies efter att du godkänt hanteringen, samt syftet med vår hantering av dina personuppgifter.

Du kan närsomhelst förhindra vidare lagring av cookies samt radera redan lagrade cookies via din webbläsare, se ovan.

Du kan när som helst avanmäla dig från våra utskick genom att maila oss på info@visuellafabriken.com

Vill du uppdatera dina uppgifter?

Maila oss på info@visuellafabriken.se om du vill uppdatera dina personuppgifter.

Rätten att bli glömd

Om uppgifterna inte längre behövs för att behandla pågående köp, leverans eller betalning kan ni använda dig av rätten att bli glömd. Det innebär att vi måste radera all information som går att koppla till dig som person ur samtliga våra system, om du begär detta. Tänk då på att vi inte längre kan göra hjälpa er med eventuell reklamation.

Om du vill bli glömd i våra system och register anmäler du det till oss på info@visuellafabriken.se

För att få veta vilka personuppgifter via har lagrade om dig kan du också maila oss på ovanstående adress. Vi skickar då snarast alla uppgifter vi har lagrade till dig.

Tredjepartsinformation

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Vi varken säljer, byter eller överför dina personuppgifter till externa parter.

Kontakta oss

Om du har några som helst funderingar kring hur och varför vi hanterar dina personuppgifter, inklusive cookies är du varmt välkommen att kontakta oss direkt på info@visuellafabriken.se